Ing. Lukáš Lamplota

Autorizovaná osoba
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zahájení činnosti od roku 2002

INŽENÝRSKÁ A INVESTORSKÁ ČINNOST

 • Prověření vhodnosti lokality pro daný záměr
 • Stanovení nejoptimálnější a nejrychlejší cesty pro získání všech správních rozhodnutí na úseku stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů
 • Vyřízení všech povolení v souvislosti se Stavebním zákonem tzn. Územní souhlas, Územní rozhodnutí, Ohlášení stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouva apod.
 • Řešení problematických a složitých záměrů
 • Stavebně – právní poradenství

DOZORY STAVEB

 • Organizování výběrových řízení na generálního dodavatele stavby
 • Součinnost při přípravě Smlouvy o dílo
 • Technický dozor investora autorizovanou osobou

 • Supervize staveb

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 • Prověření lokality a daného záměru
 • Výběr projekční kanceláře pro vyhotovení projektové dokumentace
 • Zajištění stavebního povolení
 • Výběr dodavatele stavby
 • Dozor stavby
 • Kolaudace stavby
 • Předání stavby klientovi

ROZSAH ČINNOSTI

 • Stavby infrastruktury
 • Rodinné a bytové domy
 • Občanské a komerční stavby
 • Průmyslové stavby

ZÁSADY ČINNOSTI

 • Spolehlivost
 • Profesionalita
 • Diskrétnost

Konkrétní referenční stavby a podrobnější informace o naší činnosti poskytneme na vyžádání.

lamplota@lamplota.eu

Napište nám