Stavební dozor

Co je to stavební dozor a k čemu je mi prospěšný?

Stavební dozor je legislativně správně definován názvem „ Technický dozor investora“ (TDI).

Technickým dozorem se ve výstavbě obvykle označuje kontrolní (dozorová) činnost osoby pověřené investorem. Přitom osoba vykonávající technický dozor nemůže být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která stavbu provádí nebo je za její příslušné části odpovědná, ani s jiným účastníkem výstavby než s osobou, která ji pověřila. Z toho vyplývá nestranost a maximální ochrana investora.

Prostřednictvím technického dozoru sleduje investor, zda zhotovitel stavby, realizuje stavbu v souladu s právními předpisy, projektovou dokumentací a v souladu se závazky, vyplývajícími pro něho z příslušné smlouvy. Osoba vykonávající technický dozor obvykle působí také k plnění odpovídajících závazků na straně investora. Technický dozor se běžně uskutečňuje ve fázi realizace projektu a ve fázi vyzkoušení a průkazů, tj. od zahájení do ukončení působnosti příslušného (dozorovaného) zhotovitele na staveništi.
Technický dozor je důležitý zejména v případech, kdy investor nemá vlastní profesionální pracovníky, znalé právních, správních a technických procesů a problémů ve výstavbě.

Při provádění technického dozoru Vám nabízíme služby autorizované osoby, což nese pro investora záruky odbornosti a kvality. Každá autorizovaná osoba je členem komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a podléhá autorizačnímu zákonu. Vzhledem k vysoké odpovědnosti a odborné náročnosti činností je účelné svěřovat výkon technického dozoru autorizovaným osobám, u nichž autorizace dává předpoklad odborné úrovně výkonu, resp. záruky za tento výkon. Autorizovaná osoba je povinna se trvale odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti. Musí být pojištěna z odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti.

Souhrnný popis činnosti technického dozoru při výstavbě:

 • Organizace a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Kontrola návrhů smluv a jejich projednání se smluvními stranami
 • Předání staveniště, včetně inženýrských sítí
 • Kontrola provádění stavby
  • organizace kontrolních dnů
  • přejímání dokončených stavebních výkonů
  • zajištění a kontrola dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty
  • kontrola soupisu prací a dodávek
  • kontrola dodavatelských faktur
  • kontrola vedení stavebního deníku a dodržení podmínek stavebního povolení, řešení případných změn
  • zhotovení soupisu vad a nedodělků
  • fotodokumentace stavby na CD
 • Zajištění kolaudačního řízení
 • Zajištění odstranění kolaudačních závad

Kdy oslovit technický dozor investora?

Ideální doba na oslovení TDI je již před zadáním projektové dokumentace, TDI Vás seznámí s danou problematikou, prověří soulad Vašeho záměru s územním plánem a pomůže Vám při výběru projekční kanceláře. Přímou souvislost má inženýrská činnost s TDI a při včasném oslovení splývá v jednu činnost.

Reference

Výběr z našich posledních dozorovaných staveb:

Rok 2015

 • Novostavba objektu s provozovnou, Olomouc
 • Novostavba skladovací haly, Lipník nad Bečvou
 • Novostavba výrobní haly s administrativní budovou, Brno

Rok 2014

 • Prodloužení vodovodu a kanalizace, Mostkovice
 • Vodní tůně, Stínava
 • Novostavba rodinného domu, Šternberk
 • Novostavba pasivního rodinného domu, Vrahovice

Rok 2013

 • Polyfunkční objekt, Mostkovice
 • Novostavba rodinného domu, Mostkovice

Rok 2012

 • Novostavba pasivního rodinného domu, Sv. Kopeček u Olomouce
 • Novostavba nízkoenergetického rodinného domu, Smržice

Rok 2011

 • Novostavba rodinného domu, Prostějov
 • Oprava krovu a střešního pláště nízkého zámku Plumlov, Město Plumlov
 • Novostavba rodinného domu, Měnín u Brna

Rok 2010

 • Novostavba rodinného domu, Prostějov
 • Bytový dům, Nová okružní s.r.o., Prostějov

Rok 2009

 • Novostavba RD Mostkovice
 • Cyklostezka Kostelec na Hané - Prostějov, Obec Kostelec na Hané
 • Novostavba rodinného domu, Olomouc

Rok 2008

 • Přeložka VTL, společnost Remostav, Prostějov

Rok 2007

 • Novostavba rodinného domu, Čechovice u Prostějova

Rok 2006

 • Rekonstrukce hospodářských budov na bydlení, Moravské Málkovice u Vyškova

Rok 2005 – 2006

 • Novostavba rodinného domu, Štěpánov u Olomouce

Rok 2005

 • Rekonstrukce a přístavba řadového rod. domu ul. V. Škracha, Prostějov
 

Rok 2004

 • Nadstavba polyfunkčního objektu Plumlovská ul., Prostějov
LAMPLOTA.EU s.r.o.; Rejskova 30, 796 01 Prostějov; Telefon: +420 604 821 586
E-mail: info@lamplota.eu; www.lamplota.eu; kde nás najdete (mapa)